Statijden gebruikte diesels worden korter

Gebruikte diesels worden weer aantrekkelijk. Het aantal stadagen voor diesels was in ons land in september vrijwel gelijk aan de te verwachten stadagen voor benzineauto’s. Dat concludeert online autoveiling Autorola en zijn aanverwante dataverwerker Indicata. De verwachting is volgens Autorola dat er op korte termijn een tekort aan gebruikte diesels ontstaat. 

Autorola baseert zijn voorspelling op de kennis van het aanbod in de markt, die het bedrijf in huis heeft. Frank Tanke, Country Manager Autorola Nederland: “Onder invloed van de problematiek rond dieselvoertuigen was er de afgelopen jaren een effect van ‘Die wil ik liever niet in mijn voorraad hebben’. Heel veel auto’s zijn met name naar Zuid-Europa geëxporteerd. In landen als Spanje en Portugal speelt de dieselproblematiek in de markt veel minder dan in de landen die – ook letterlijk – aan Duitsland grenzen.” Maar nu er al een tijdlang weinig diesels ons land zijn binnengekomen en ook weinig nieuwe diesels zijn verkocht, blijkt dat er toch een bepaalde vraag is. “Dat heeft binnen ons land een belangrijke en feitelijk ook logische ontwikkeling in gang gezet. Veel export, lokaal weinig aanbod, restwaarde omlaag”, aldus Tanke. “Daardoor is er nu zelfs zo weinig aanbod dat er voor de autohandel in Nederland schaarste ontstaat. Bedrijven melden zich steeds vaker bij ons om in het buitenland naar dieselauto’s te zoeken.” Met als logisch gevolg dat dus de statijd voor diesels in snel tempo daalt. 

Premiummerken dalen
Per merk bezien, valt op dat de diesels van verschillende merken heel verschillend door de dieselproblematiek zijn heen gekomen. Bij de premiummerken als Audi en BMW zijn de verkoopwaardes de laatste drie dagen flink gedaald, vaak met tientallen procenten. Het laatste jaar is Audi redelijk stabiel gebleven op het lagere niveau, terwijl BMW blijft dalen. Opmerkelijk daarbij is dat bij de benzinemodellen het omgekeerde gebeurt, want BMW’s klimmen in waarde terwijl Audi op ongeveer hetzelfde niveau blijft. 


BMWprijsontwikkeling

Audiprijsontwikkeling

Bij Volkswagen fluctueert de gemiddelde verkoopprijs van diesels over de afgelopen drie jaar, maar grote verschillen of een duidelijk dalende verkoopwaarde zijn niet vast te stellen. Sinds het midden van 2017 gaan bij VW de prijzen van gebruikte dieselmodellen gestaag omhoog. 

Bron: Autorola en Indicata
 

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze nieuwsbrief: