Nieuw: DSR opvraagservice bij 100% onderhouden

Per 1 februari lanceert de stichting 100% onderhouden een nieuwe dienst voor de aangesloten deelnemers, namelijk een opvraagservice voor het Digitale Ser-vice Register (DSR). Al het onderhoud, zoals het is geregistreerd bij het merk in het digitale onderhoudsboekje, wordt zo richting de deelnemers makkelijker toegankelijk gemaakt. Dit geldt ook voor importauto’s.

De stichting 100% onderhouden staat voor transparantie op het gebied van onder-houd. Veel data is wel beschikbaar, maar niet makkelijk te raadplegen. 100% onder-houden helpt haar deelnemers hiermee met de nieuwe opvraagservice. Autodealers kunnen zo makkelijker de onderhoudshistorie van vreemd-merk-inruil raadplegen. Onafhankelijke autobedrijven hoeven niet meer voor álle merken de inlogcodes aan te vragen en bij te houden. De nieuwe service bevordert de transparantie en goede informatieverstrekking. Met name voor importauto’s is dit een ware uitkomst, aange-zien de onderhoudsinformatie uit het verleden dan in het Nederlands, en dus be-grijpelijk voor klanten, uitgegedraaid kan worden. 

De waarde van onderhoudshistorie
Onderhoudshistorie is hot en elke verkoper van een occasion probeert aan te tonen dat zijn auto alle voorgeschreven onderhoud gehad heeft. De meeste advertenties bevatten dan ook claims of beweringen die daarop betrekking hebben, zoals “boek-jes aanwezig”, “dealeronderhouden” of “laatste beurt gehad op…”. Of elke bewering ook klopt valt vaak te bezien. Voor de autokoper is de staat van onderhoud cruciaal. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat autokopers onzeker zijn en met name de de onzekere kosten van achterstallig onderhoud willen vermijden. Zij zoeken de zeker-heid van een auto die helemaal “bij” is met onderhoud en willen daar zelfs meer voor betalen.

Keurmerk
Sinds enige tijd biedt 100% onderhouden hiervoor extra zekerheid met een stevig keurmerk. Dit is te selecteren op 8 grote occasion-zoekportalen. Om het keurmerk te mogen voeren moet een autobedrijf werken volgens strikte normen en wordt men hierop gecontroleerd. Zo moet het uitgevoerde onderhoud daadwerkelijk aantoon-baar en inzichtelijk zijn. Keurmerkhouders proberen bij het inkopen zoveel mogelijk historie te achterhalen, omdat dit de waarde van hun auto verhoogt. Maar voor een deel van de voertuigen was dit lastig omdat men vaak geen toegang had tot het, steeds vaker, digitale onderhoudsregister (DSR) van de autofabrikant.

In de praktijk blijkt dat gemiddeld bij 70% van de voorraad een keurmerk toegekend kan worden. En uit een steekproefmeting bij 4 deelnemende dealerbedrijven bleek dat autos die volledig onderhouden zijn ruim 30% sneller verkocht worden.


Over 100% onderhouden
De stichting 100% onderhouden geeft onafhankelijke voorlichting over auto-onderhoud. Op www.100procentonderhouden.nl is hierover veel informatie te vin-den. Ook biedt 100% onderhouden de autokoper transparantie en zekerheid als het gaat om gecontroleerd auto-onderhoud, d.m.v. een helder internet-label. Dit is zicht-baar is op de meeste grote occasionportalen. Een 100% onderhouden auto heeft alle belangrijke beurten op tijd en volgens het schema van de fabrikant gekregen. 

 

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze nieuwsbrief: