Belastingplan 2015: Onrust rond Taxatierapporten bij import

In het Belastingplan 2015 maakt het kabinet haar voornemen kenbaar met ingang van 1 januari 2015 het gebruik van taxatierapporten bij de import van gebruikte auto’s te beperken tot schadeauto's. De Wetgever gaat hiertoe over op verzoek van reguliere importeurs, die het gebruik van taxatierapporten bij import als ernstige marktverstoring ervaren.

Taxatiebureau Bolsenbroek & Partners uit Heumen voorspelt een averechts effect indien dit kabinetsplan ten uitvoer wordt gebracht. Los van de veronderstelde marktverstoring, ervaart de belastingdienst een te zware uitvoeringslast. Dit wordt veroorzaakt door de tegenstrijdige belangen van de fiscus, versus die van de importeur. Dit leidt tot een doorlopende strijd tussen partijen in de vorm van bezwaar- en beroepsprocedures. Door de toepassing van taxatierapporten te beperken tot schadeauto’s zal de discussie tussen partijen hierdoor enkel toenemen.

Strijdig
Frank Bolsenbroek: “Dit staat nog los van het feit dat het in dit kader, volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, helemaal niet mogelijk is om waardevermindering slechts te beperken tot schade. De stelling dat een koerslijst voldoende rekening houdt met alle andere waarde verminderende factoren, is onjuist. Een belastingaangifte is een individueel proces. Een taxatierapport is een meest zuivere benadering van de specifieke auto waarin rekening gehouden kan worden met àlle waarde verminderende aspecten.”  

Positief
Toch onderschrijft Bolsenbroek wel een deel van de geschetste problematiek die aanleiding voor de voorstellen is. “Bij belastingaangifte is iedereen er op uit de afdracht te beperken tot een minimum. Ik zie daarbij soms ook excessen voorbijkomen, waaraan ik voor de medewerking graag bedank. Het is inderdaad zaak om dit te voorkomen. Het stellen van nadere voorwaarden aan taxateur en rapport, juich ik daarom van harte toe. Wij staan daarover steeds in goed contact met de belastingdienst.” 

Bolsenbroek verwacht dat, indien de plannen ten uitvoer worden gebracht, zowel aan de zijde van serieuze importeurs als aan die van de serieuze taxateurs, het kaf van het koren zal worden gescheiden. 

Meer informatie over dit onderwerp op de website van Bolsenbroek & Partners.

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze nieuwsbrief: