"SIMS is geslaagd in haar missie"

Stichting SIMS heeft bij haar oprichters, BOVAG en RAI Vereniging, nadrukkelijk het belang van een data- en informatiebeleid op de kaart gezet. SIMS is daarmee geslaagd in haar missie. BOVAG en RAI Vereniging gaan op basis van de opgedane inzichten voortaan hierin ieder hun eigen koers varen, op basis van de behoeftes van de eigen achterban. De door SIMS ontwikkelde standaarden blijven voor de gehele markt beschikbaar.

Vanaf haar oprichting in 2009 is SIMS actief geweest met het ontwikkelen van een eigen data- en informatiebeleid voor de sector, om op basis daarvan standaarden te ontwikkelen. De focus lag daarbij aanvankelijk vooral op de traditionele activiteiten van de achterbannen  van BOVAG en RAI Vereniging. Echter al in een vroeg stadium van haar bestaan erkende en herkende SIMS de mogelijkheden en het belang van connectiviteit van voertuigen met elkaar, de bestuurder en met de omgeving en vooral het belang van data hierbij. In het belang hiervan heeft SIMS veel pionierswerk verricht en relaties aangeknoopt met een groot aantal nieuwe spelers op dit vlak, waardoor duidelijk de noodzaak naar voren kwam om juist hierop beleid te maken. SIMS heeft beide verenigingen de afgelopen jaren ondersteund bij het onderkennen van deze ontwikkelingen voor de toekomst van haar leden en het ontwikkelen van visie en beleid op dit vlak. Na dit voorbereidende werk en vanwege de jongste ontwikkelingen rondom voertuigen en (hun) data, vinden BOVAG en RAI Vereniging dat het tijd is om onderwerpen als slimme mobiliteit, connectiviteit en (big-)data zelf ter hand te nemen en daar ieder hun eigen beleid op te maken gebaseerd op de specifieke kenmerken van hun eigen achterbannen. Als zodanig is SIMS geslaagd in haar missie. De inmiddels ontwikkelde standaarden blijven voor de gehele markt beschikbaar. Uitsluitend hiervoor zal Stichting SIMS in afgeslankte vorm blijven voortbestaan.

BOVAG en RAI Vereniging zijn SIMS-directeur Leo Bingen en zijn team zeer erkentelijk voor het baanbrekende werk dat binnen SIMS is verzet met oog op de ontwikkelingen in de wereld van moderne mobiliteit en het belang van data hierbij. Dit geldt ook voor de kennis en het omvangrijke netwerk dat in dit kader is opgebouwd in het belang van BOVAG, RAI Verenging en hun leden. Beide verenigingen zullen hier in de toekomst dankbaar gebruik van blijven maken.

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze nieuwsbrief: